test

Title קוקה-קולה - ויקיפדיה
Description משקה הקוקה-קולה הומצא ב אטלנטה שב ארצות הברית על ידי רוקח בשם גון.ס. פמברטון בשנת 1886.‏ המשקה פורסם לראשונה כהמעורר המושלם לעצבים ולמרץ (Temperance drink), בני
Tags