חמרה / מאת חמי צמח
ביקורות ופרסומים אודות

Title חמרה | nuritha.co.il
Description בהגיעה לגיל תשעים ושתיים שנים עברה מרגיט אל השלב השלישי בהתפוררות הזיכרון, בו היה אפשר להבחין ללא כל צל של ספק כי נשכחו ממנה שמות אנשים ומראותיהם, מלות מפתח הנדרש
Tags חמי_צמח,מוסד_ביאליק,חמרה