חמרה / מאת חמי צמח
ביקורות ופרסומים אודות

Title הלא ייאמן בחיי יומיום | רבקה שאול בן צבי
Description מעבר לתיאור האחיות, שהתפצלו בין הונגריה לארץ ישראל ברגע קריטי, עלילת העל הקולקטיבית היא הנותנת את העניין והמשמעות לרומן למרות היעדר הסיפור האישי חמרה חמי צמח מוסד
Tags חמי_צמח,רבקה_שאול_בן_צבי,חמרה,מוסד_ביאליק