"חמרה", ספר הביכורים של חמי צמח
ביקורות ופרסומים אודות "חמרה"