בארי צימרמן
קישורים לחלונו הפתוח לרווחה של בארי צימרמן

Title צום קל (בארי צימרמן על המסורת), ארנון לפיד, 19.9.2002
Description המוסד לבוררות ולגישור תלמ - יוצאי אתיופיה בקיבוצים מתנדבים - אתר באנגלית אתר תקנונים מרכז לאונרדו אתר האינטרנט נפגשים בגורן - הכרויות המחלקה הפוליטית של התקם ארכ
Tags ארנון_לפיד,גבעת_חיים_איחוד,בארי_צימרמן