בארי צימרמן
קישורים לחלונו הפתוח לרווחה של בארי צימרמן

Title מוקי צור על בארי צימרמן
Description בארי צימרמן בן קבוצת השרון , חבר קיבוץ גבעת חיים איחוד בארי צימרמן שנפטר לפתע השבוע היה דמות משמעותית לחבריו, לתלמידיו הקרובים והרחוקים. מקומו של בארי צימרמן כמשור
Tags בארי_צימרמן,מוקי_צור