בארי צימרמן
קישורים לחלונו הפתוח לרווחה של בארי צימרמן

Title חוה לא אכלה תפוח - בארי צימרמן
Description כותב אורח באֵרי צימרמן* כמה מייאש לחשוב, שגם בספר המתנה הזה, פרי מקלדתו של רב מודרני ומסביר פנים, נשמע קולה הבוטח של יהדות אחת, אין בלתה, הטוענת כי טעות היא לחש
Tags בארי_צימרמן,חוה_לא_אכלה_תפוח