בארי צימרמן
קישורים לחלונו הפתוח לרווחה של בארי צימרמן

Title בארי צימרמן מתוך החוברת דורש טוב לתורה תשס"ג
Description
Tags בארי_צימרמן,דורש_טוב_לתורה,מדרשת