#במשמרת_של_ברקת

Title
Description עיר הבירה ירושלים רחוק מאחור בניקיון. #ירושלים_רוצה_ראש_עיר_במשרה_מלאה
Tags ירושלים_רוצה_ראש_עיר_במשרה_מלאה