#במשמרת_של_ברקת

Title
Description התבלבלו היוצרות. חברי מועצה, קל וחומר חברי ועדת תכנון ובניה, שכחו שהם שליחי ציבור שהשקיפות וניקיון הכפיים צריכים להיות ערכים בסיסיים ונר לרגלם טרם כניסתם לחיים הציבוריים. חמורה מאוד בעיניי העובדה שחב
Tags