#במשמרת_של_ברקת

Title
Description במקום להסתובב ברחבי הארץ ולחזר אחרי מתפקדי ליכוד תסייר ברחובות ירושלים ותנסה להבין מדוע העיר לא נקייה ומדוע כמויות של גזם עומדות תקופה ארוכה ללא פינוי. #ירושלים_רוצה_ראש_עיר_במשרה_מלאה
Tags ירושלים_רוצה_ראש_עיר_במשרה_מלאה