#במשמרת_של_ברקת

Title
Description גם אטילה מynet מודיע תודה לברקת, סלמן מגיע (אני מחכה לכולם לחכות...מזכיר קצת אנחנו נשמור על נתניהו מאוחדת)
Tags