Techcrunch Tel Aviv 2017
Meetup pitch-off

Title מדידייט Medidate App
Description שמחים ומתרגשים להופיע בעוד שתי כתבות (אחת נוספת בתגובות כי מגיע לה גם תמונה) על הפלטפורמה החדשה שהקמנו - מדידייט Medidate App כרגע זו רק אפליקציה, אבל היא בדרך להיות הרבה(!) יותר מזה
Tags