Geektime Israel 2015

Title בקרוב
Description אלו האירועים החשובים הצפויים לכם השבוע בעולם הטכנולוגי, ביניהם גם Geektime Conference שצפוי להערך ברביעי הקרוב
Tags geektime