שלמה ארצי במודיעין
כל הפוסטים וסרטים ממופע פתיחת קיץ אמפי-פארק ענבה 6 ליולי 2017

Title שלמה בא עד אלי
Description #שלמהארציהאחדוהיחיד
Tags שלמהארציהאחדוהיחיד