שלמה ארצי במודיעין
כל הפוסטים וסרטים ממופע פתיחת קיץ אמפי-פארק ענבה 6 ליולי 2017

Title היסטוריה!
Description שלמה ארציייי ! בא למודיעין מופע פארק!
Tags