שלמה ארצי במודיעין
כל הפוסטים וסרטים ממופע פתיחת קיץ אמפי-פארק ענבה 6 ליולי 2017

Title אז תתארו לכם שהוא הגיע!!!
Description שינויי מזג האוויר הביאו אותי לחשוב למה שלמה ארצי לא הגיע למודיעין.
Tags