מפלס הכנרת
כתבות בנושא מפלס הכנרת - עלה, ירד, גשם, בצורת , צפי לעליית מפלס הכנרת , הקו האדום ועוד

Title נתונים יומיים של מפלס הכנרת מ 1966 ואילך
Description אגן הכינרת מוגדר כמכלול של כל תת-אגני מי התהום, אשר הניקוז הטבעי המשותף שלהם הוא אגם הכנרת. היחידות ההידרוגיאולוגיות של תת-אגנים אלה כוללות אקוויפרים מגיל יורא, קנומן, איאוקן וקוורטר (בזלת ומילוי אלוביאלי). האגן משתרע מרכס החרמון בצפון עד לכינרת בדרום. הגבול המערבי הינו קו פרשת מי התהום הארצית בגליל. הגבול המזרחי נקבע בגולן, בגבול אגן היקוות הירדן.
Tags נתונים יומיים,מפלס הכנרת