מפלס הכנרת
כתבות בנושא מפלס הכנרת - עלה, ירד, גשם, בצורת , צפי לעליית מפלס הכנרת , הקו האדום ועוד

Title מפלס הכנרת
Description הכנרת היא גוף המים המתוקים הגדול בישראל, והיא מספקת כ-25% מצריכת המים של המדינה. מפלס מי הכנרת מוגדר על פי תקנות המים (ויסות מפלס הכנרת), התשכ"ח 1967 ו-צו המים (קביעת המפלס המותר), התשכ"ח 1968.
Tags מפלס הכנרת