מפלס הכנרת
כתבות בנושא מפלס הכנרת - עלה, ירד, גשם, בצורת , צפי לעליית מפלס הכנרת , הקו האדום ועוד

Title הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - מפלס הכנרת משנת 1966
Description נתונים יומיים המאפשרים לראות את השינוי במפלס הכנרת משנת 1966 ועד היום. מדידות רציפות של מפלס הכנרת קיימות משנת 1926. מפלס המים המקסימאלי אשר נמדד בכנרת עמד על 208.20- מטר ב- 27/01/69 ומפלס המינימום הגיע לרום של 214.87- מטר ב- 29/11/01. כיום רום זה הוא גם המפלס המינימאלי הקבוע בחוק.
Tags הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה