לתת

Title
Description קבלו את נציגותינו בכינוס שדולת תנועות וארגוני הנוער בכנסת ישראל - עדן, סתיו, לימור וחנלי ! יום חשוב שנועד להעלות לסדר היום בכנסת את השיח והדיון בתפקידם ועתידם של תנועות וארגוני הנוער.קבלו את נציגותינו
Tags