הפרשות מעביד
כתבות בנושא אי תשלום פנסיה ע"י מעסיק

Title עזיבת עובד עקב עיכוב בתשלום שכר נחשבת לפיטורים ולא התפטרות
Description עזיבת עובד את מקום העבודה עקב עיכוב בתשלום, לאחר שהעובד פנה למעסיק לתשלום השכר, עשויה להיחשב כפיטורים ולא כהתפטרות, המזכה את העובד בפיצויי פיטורים לעובד שהתפטר. גם אם נראה בעזיבה זו עקב אי תשלום שכר התפטרות ולא פיטורים, יש לראות בכך התפטרות בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה המזכה את העובד בפיצויי פיטורים בהתאם ל סעיף 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים.
Tags