הפרשות מעביד
כתבות בנושא אי תשלום פנסיה ע"י מעסיק

Title התפטרות בשל אי הפרשה לפנסיה - מוצדקת
Description ביהד לעבודה הורה לשלם לעובד פיצויי פיטורים בסך 21,000 שקל, על אף שהוא זה שהתפטר. הנימוק התקיימו נסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים מכיון שהחברה לא שילמה לו את מלוא זכויותיו ולא הפקידה לו הפרשות לפנסיה
Tags