הפקת ספר
קישורים בנושא כתיבת ספר, הדפסת ספר, עריכת ספר

Title Getting Started | Amazon Kindle Direct Publishing
Description Get help publishing on Amazons Kindle Direct Publishing (KDP), a fast, easy and free way for authors and publishers to keep control and publish their books worldwide on the Kindle and Kindle reading apps.
Tags Amazon,kindle,publish