הפקת ספר
קישורים בנושא כתיבת ספר, הדפסת ספר, עריכת ספר

Title תעריפי מינימום מומלצים לעבודות עריכה ותרגום של ספרים - איגוד אנשי ספר
Description תעריפי המינימום של איגוד אנשי ספר לכל תחומי העריכה, התרגום, הניקוד וההגהה של מקצועות הספרות בישראל
Tags תעריפים,מחירים