peek-a-public

... ... ...

Title אמיר חייק-התעשייה הפכה להיות פרה חולבת לכל דבר
Description אמיר חייק מנכל התאחדות התעשיינים הממשלה מעלה את מחיר המים לתעשיינים. רשות המים צריך לפעול תוך איזון תקציבי בהוצאותיו והגוף הזה לא בוחן מה הוצאותיו. הקימו ...
Tags