peek-a-public

... ... ...

Title מנכל ההתאחדות אמיר חייק רגולציה עודפת פוגעת בתעשיינים
Description התאחדות התעשיינים בשיתוף משרד עורכי הדין עמית פולק מטלון, ערכו היום (7.11.13) כנס שכותרתו תחרותיות והגבלים עסקיים-התעשייה בעידן שאחרי המחאה. בכנס לקחו חלק ...
Tags