peek-a-public

... ... ...

Title ביקורת על חוק אוויר נקי ועודף רגולציה - גלובליזציה ורגולציה של הסביבה
Description סרטון ביקורת על חוק אוויר נקי ועודף רגולציה מרואיין מר אמיר חייק, מנכל התאחדות התעשיינים קורס גלובליזציה ורגולציה של הסביבה מרצה דר קרני לוטן, ביס לקי...
Tags