peek-a-public

... ... ...

Title פירמידת הצרכים לפי אמיר חייק - גלובליזציה ורגולציה של הסביבה
Description סרטון פירמידת הצרכים לפי אמיר חייק מרואיין מר אמיר חייק, מנכל התאחדות התעשיינים קורס גלובליזציה ורגולציה של הסביבה מרצה דר קרני לוטן, ביס לקיימות --- ...
Tags