peek-a-public

... ... ...

Title אמיר חייק אם לא יקפיאו רגולציות לא תהיה כאן תעשייה
Description אמיר חייק, מנכל התאחדות התעשיינים, מזהיר מפני הסכנה שבשינויים רגולטוריים תכופים. שינויי הרגולציה התכופים לא מאפשרים לתעשייה ולתעשיינים לראות אופק כלכלי. אי ...
Tags