עיתונות ומדיה חברתית
כתבות ופוסטים על עקיבא קלימן

Title המודל הצ'יליאני נתקע -
Description המשבר הפיננסי שפקד את שוקי ההון בישראל ובעולם משנת 2008, הבליט את הצורך להתאים את מסלולי ההשקעה לפנסיה למאפייני החוסכים ולגילם. כבר בתחילת שנת 2010 הצהיר משרד האוצר בראש
Tags