עיתונות ומדיה חברתית
כתבות ופוסטים על עקיבא קלימן

Title פורום ההסדרים הפנסיונים מציע חלופה לחוק ההסדרים בתחום הביטוח
Description בחוק ההסדרים נקבעו שלוש תקנות הקשורות לביטוח: בתקנה ראשונה נקבע כי כל עובד יהיה רשאי לבחור את סוכן הביטוח שיטפל בו; בתקנה השנייה נקבע כי סוכנויות ההסדר - סוכנויות ביט
Tags