#באמיתי_טורקי
אנשים מעלים תמונות של קפה טורקי עלית ביום יום שלהם

Title נוף וטורקי
Description cafe_turki_eliteצולם ב 2017. תודה ל @kerengreengrass שכתבה נוף וטורקי, טורקי ונוף. #באמיתי_טורקי
Tags באמיתי_טורקי,kerengreengrass