#באמיתי_טורקי
אנשים מעלים תמונות של קפה טורקי עלית ביום יום שלהם