חוגי בית

Title עמירם לוין יקר. ברוך הבא למפלגת העבודה.
Description מסכים אתך. אין במפלגה מנהיגות מקוה הכנסך כמועמד בפריימרס תקח את המנהיגות. אני בוחר בך.
Tags