שירי חנוכה

... ... ...

Title שיר חנוכה שמדליק את הלב
Description אם אתה מחפש ושואל לאן בכלל, מסתובב לו הגלגל? אז שתדע.שאתה פה לא לבד, ובלב של כל אחד נר דולק נר מיוחד בלי הפסקה.כשנתחבר ביחד עם כולםנהיה או גדול נאיר את העולם.והלב יתמלא בש
Tags