שירי חנוכה

... ... ...

Title דליה עמיהוד - סביבון סוב סוב סוב
Description משירי חג החנוכהסביבון סוב סוב סוב, חנוכה הוא חג טוב. חנוכה הוא חג טוב, סביבון סוב סוב סוב. סוב נא סוב כה וכה, נס גדול היה פה. נס גדול היה פה, סוב נא סוב כה וכה.
Tags דליה עמיהוד