מפורסמים, פוליטיקאים ועוד
מובילי דעת קהל ואפילו שר ביטחון בדימוס מביעים תמיכה ומזדהים עם ארז גאון.

Title יושב ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן חבר של ארז
Description
Tags החבריםשלארז