מפורסמים, פוליטיקאים ועוד
מובילי דעת קהל ואפילו שר ביטחון בדימוס מביעים תמיכה ומזדהים עם ארז גאון.

Title חבר הכנסת אורן חזר מנצח בנקודות
Description
Tags החבריםשלארז