הפוסט שהתחיל הכל
שמיני לאוקטובר 2016 , 7:12 אחרי הצהריים. רותי גאון, אמא של ארז מעלה לפייסבוק פוסט בעקבות מפגש עם בת לועגת ואמא צוחקת.