פוסטים של מפקדים למען בּיטחון ישראל ברשת
פוסטים וסרטונים של הקמפיין "בקרוב נהיה הרוב"

Title ראש המוסד שבתי שביט מאשים הממשלה גוררת אותנו למציאות של רוב פלסטיני
Description
Tags