פוסטים של מפקדים למען בּיטחון ישראל ברשת
פוסטים וסרטונים של הקמפיין "בקרוב נהיה הרוב"

Title נפתלי, אתה נשמע לחוץ.
Description אנחנו רואים ששלטים פלסטינים נורא מפריעים לך עד כדי שאתה מאבד את קור הרוח. אז אחרי שצעקת והכפשת עכשיו תקשיב ותקשיבו טוב מיליוני פלסטינים הם פגיעה חמורה בביטחון ואיום ממשי על עתיד
Tags