התקשורת מגיבה قريبا سنكون الأغلبية " /> התקשורת מגיבה قريبا سنكون الأغلبية "/> התקשורת מגיבה قريبا سنكون الأغلبية "/> התקשורת מגיבה قريبا سنكون الأغلبية "/> התקשורת מגיבה قريبا سنكون الأغلبية "/>

כיסוי עיתונאי
בקרוב נהיה הרוב > התקשורת מגיבה قريبا سنكون الأغلبية

Title ארגון "מפקדים למען ביטחון ישראל" בקמפיין שילוט
Description ארגון "מפקדים למען ביטחון ישראל" עלה בקמפיין שילוט חוצות בשפה הערבית הקורא להיפרדות מן הפלסטינאים.
Tags