דגל פלסטין - לא ברמת גן
ראש העיר נגד קמפיין

Title ראש עיריית רג לא קנה את הקמפיין עם דגל פלסטין
Description על גבי הכרזה, דגל פלסטין תחת הכותרת לא מספחים - נפרדים. כאשר פנו ראשי התנועה לעיריית רמת גן על מנת להציב בה שלטי פרסום הודיע ראש העיר, ישראל זינגר כי אינו מאשר א
Tags