דגל פלסטין - לא ברמת גן
ראש העיר נגד קמפיין

Title ראש העיר ר״ג הורה להסיר הפרסומות עם דגל אש״ף: ״לא יוצג ברמת גן״
Description כך צריך לנהוג איש ציבור בישראל. ראש העיר רמת גן הורה להסיר את כל שלטי הפרסום עם דגל אש״ף, מתוך קמפיין השמאל וקבע: ״דגל פלסטין לא יונף ברמת גן״.
Tags