דגל פלסטין - לא ברמת גן
ראש העיר נגד קמפיין

Title דגל פלסטין - לא ברמת גן ראש העיר נגד קמפיין מפקדים לביטחון ישראל
Description ישראל זינגר פנה לתנועת מפקדים למען ביטחון ישראל והבהיר כי לא יאשר את שלטי הפרסומת שבהם מופיעים דגלי פלסטין. הפרסום, לדבריו, עלול לפגוע ברגשות התושבים. התנועה ה
Tags